POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o zachowaniu poufności

 1. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy dostępny pod adresem https://prad5000plus.pl zgodnie z postanowieniami:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejsza polityka prywatności określa:
 • zasady i zakres przetwarzania danych osób korzystających z serwisu internetowego H3M Sp. z o.o.,
 • prawa osób, których dane nasza Spółka przetwarza,
 • obowiązki H3M Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wynikające z przepisów wskazanych w ust. 1.
 1. Administrator Danych nie sprzedaje ani nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych Użytkowników naszego serwisu bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu upoważnionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie

 1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu https://prad5000plus.pl do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości, w tym głównie w celach nawiązywania kontaktów z osobami, które przesłały na nasz adres e-mail (dostępny na naszej stronie internetowej) pytania, wnioski lub prośbę o konsultację.
 2. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).
 3. Przetwarzamy Państwa dane, przekazane nam w korespondencji e-mail w następujących zakresach: adres poczty elektronicznej, treść pytania / sygnalizowanej sprawy oraz imię i nazwisko (jeśli autor korespondencji umieścił swoje dane personalne w przesłanej nam korespondencji).

Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 1. Administratorem Danych, określonych w ust. 3, jest H3M Sp. z o.o. – siedziba: 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 227, KRS 0000808582, REGON:384638558, NIP:5862349677, tel./. 731 116 001, e-mail: info@prad5000plus.pl.
 2. Państwa dane osobowe, wskazane w pkt. 2, mogą być udostępnione:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom związanym z H3M Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, kancelarie prawne. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu https://prad5000plus.pl będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niemniej nie dłużej niż 3 lata od ostatniej operacji dokonanej na danych klienta zawartych w naszych zasobach informacyjnych. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

Zabezpieczenia

 1. Serwis https://prad5000plus.pl chroniony jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione przez H3M Sp. z o.o., odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych.

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. H3M Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach – poza serwisem https://prad5000plus.pl – i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
 2. H3M Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Mechanizm cookies na stronie https://prad5000plus.pl

 1. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na komputerze użytkownika serwisu https://prad5000plus.pl jest H3M Sp. z o.o.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach serwisu https://prad5000plus.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach serwisu https://prad5000plus.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Zmiany

W przypadku zmiany niniejszej „Polityki prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez H3M Sp. z o.o., jako ich Administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o kontakt pod adresem info@prad5000plus.pl.

 

Prezes Zarządu H3M Sp. z o.o.